Winnen wij de Gouden Gans 2016?

728x90 

 

 Klik hier voor onze Vlog voor het winnen van de Gouden Gans 2016

 

Ja, omdat wij ons renovatie project van de 5 scholen in Yele Sierra Leone hebben genomineerd.

stembutton

Educatie is de hoeksteen van verbetering voor een kleine samenleving. Dit is zeker het geval voor een groeiend dorp als Yele in Sierra Leone. Omdat zich hier het ziekenhuis en de 5 basisscholen bevinden die de hele regio voorzien is een goede leerlocatie voor 2500 leerlingen cruciaal.

Deze scholen bevonden zich in een zulk deplorabele status dat wij ons geroepen voelden om hier ons steentje bij te dragen. Uiteindelijk bleken dit een hoop stenen te worden en hebben we gezamelijk met onze partners en Wilde Ganzen alle 5 de schoolgebouwen, hun sanitair, waterputten en faciliteiten gerenoveerd.

 

Wat is het grote verschil dat je hebt gemaakt met dit project?
Met de renovatie zijn alle 2500 leerlingen uit het district van de basisscholen voorzien van een veilige, schone en werkbare leeromgeving. Bij elke school zijn de sanitaire voorzieningen verbterd, er is nu schoon drinkwater door nieuwe waterputten, de vleermuizen in de daken zijn verwijderd en de gebouwen staan niet meer op instorten. Door niet een maar alle vijf de scholen in het dorp aan te pakken zijn de algehele educatie mogelijkheden voor alle studenten verbeterd. Ook kan elk kind nu in zijn eigen wijk en religie naar een goede school omdat alle scholen van een gelijk fysiek niveau zijn.

Hoe heb je mensen enthousiast gemaakt voor je project?
Samen met de collega's van, onze doctoren en vrienden is er actief promotie gemaakt op sociale media, zijn er voorlichtingssessies op scholen geweest om kinderen en docenten te enthousiasmeren en hebben we grotere sponsoren actief benaderd voor hulp. Werkgevers hebben zich aan ons verbonden voor de steun, en hebben ook binnen de eigen organisaties ruchtbaarheid gegeven. Binnen de eigen netwerken is actief geworven voor de support (in geld, tijd of barter) die logistiek nodig was voor een groot project als dit (Dank daarvoor Lion Heart Foundation en Action4Schools!!).

Als ik de 10.000 euro win dan...
De fysieke omgeving is een kant van de educatie-medaille, de kennis en kunde van de docenten is de andere. Hiervoor zijn we een project begonnen waar alle docenten van de 5 scholen lokaal(!!) op cursus gaan om methodieken en educatieve kennis te verbeteren. Hiervoor wordt voor de eerste leerperiode een tijdelijke docent geleverd per klas, zodat de 50 school-docenten vrijgemaakt worden om naar de cursus kunnen. Hierdoor wordt de opleiding van de kinderen niet onderbroken, en kunnen de cursisten zich focussen op het materiaal. Deze cursus word door de partner organisatie ook lokaal gegeven.

gg 25654457658174ee07169e9.82849617gg 128816763958174ee0716ac0.82616177

Teach-de-Teacher Project

 Na het succesvol afronden van het schoolgebouw renovatie project van de 5 basis scholen in Yele, hebben wij in samenwerking met de lokale schoolhoofden besloten om een vervolgtraject op het zetten. Om de kinderen een betere kans te geven in de toekomst zal de kwaliteit van het onderwijs moeten worden verhoogd. Dit kan gedaan worden door het verbeteren van het onderwijs materiaal, maar ook door het verbeteren van de vaardigheden van de leraren (50 in totaal). Het meest optimale is om deze vaardigheden in hun huidige omgeving te verbeteren zonder onderbreking van het leerproces van de schoolkinderen. In samenwerking met EducAid, een gecertificeerd opleidinginstituut in de UK, gaan wij een programma starten om de kwaliteit van lesgeven op op de 5 scholen in Yele te verbeteren.

 

Dit totale project zal rond de 35.000 € gaan kosten en Uiteraard is u donatie weer van harte welkom, via rekeningnr NL09ABNA0552434507 t.n.v. Stichting Smarter Hospital o.v.v. Teach-de-Teacher of gebruik de donatie button op deze website Als Stichting hebben wij de ANBI status dus het is ook nog belastingtechnisch aantrekkelijk om een gift te doen.

 

Hands Up at EducAid Charity Sierra Leone 1024x682

 

Stichting Smarter Hospital erkend door CBF

Logo erkenning

Op 28 Mei jonstleden is de Stichting Smarter Hospital door het Centraal Bureau Fondsverwerving (CBF) erkend. Onze stichting behoort hiermee tot de voortrekkers die zich vanaf 1 juli 2016 ‘erkend goed doel’ mogen noemen.

 

Deze nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat er een eenduidige en door de sector breed gedragen erkenning ontstaat. Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker dat erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen bereiken en daar open en begrijpelijk over communiceren. Ook andere partijen, zoals banken, loterijen en gemeenten, vragen steeds vaker om de erkenning. Bovendien versterken de toetsing en het toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel.

 

Op 1 juli heeft Erdi Huizinga namens onze stichting het certificaat officieel in ontvangst genomen op het Feest van (h)Erkenning in Amsterdam.

 

ErdiCBF640

Opening van 5 gerenoveerde scholen in Yele

TROTS, na 2 jaar van voorbereiding, fondsenwerving, plannen en verbouwen van de vijf basisscholen in Yele, Sierra Leone zijn deze volledig gerenoveerd en hebben nieuw educatief materiaal ontvangen. Op 18 juni heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Technologie in Sierra Leone dr Bah de gerenoveerde scholen geopend. Dankzij Wilde Ganzen, Action4schools, Lion Heart Foundation en Smarter Hospital en vele vrijwilligers maakten we dit project tot een succes. Blijf onze website volgen omdat er een nieuw project genaamd "Teach-de-Teacher "binnenkort zal starten om onze steun aan de gemeenschap van Yele voort te zetten.

 

School2

School1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sign

 

Bags

 

 

 

£50.000 Donatie Action 4 Schools

In nauwe samenwerking met Action 4 Schools, Wilde Ganzen, Lion Heart Foundation en onze Stichting zijn wij al een jaar bezig om de renovatie van de 5 scholen in Yele af te ronden. We hebben inmiddels alle scholen gerenoveerd, toiletten en watervoorzieningen geplaatst en zijn nu in fase 4 waarin het schoolmeubilair, educatie-materialen van de huidige scholen wordt vervangen en uitgebreid. Dit voor ons grote project is zeker ook financieel mede mogelijk gemaakt door Action 4 Schools en twee weken geleden heeft Jimmy dan ook namens Action 4 Schools een cheque overhandigd van £50.000.

Action4schools SHF

Op de foto van links naar rechts: Jimmy Brunzon (action 4 schools), Sander Maarleveld (Projectleider NL Scholenproject), Gert Kroon (Stichting Smarter Hospital)

 

Donatie van de Ineke Feith Stichting

hand-met-omhoog-duim-geschilderde-sierra-leonevlag-4625 003

Voor het scholenproject in Yele, Sierra Leone heeft onze

stichting € 5.000 ontvangen van de Ineke Feith Stichting

 

Mocht U ook een donatie willen doen dan kan dit nog steeds via de rode donatie button rechts op deze pagina. Het ingezamelde geld zal verdubbeld worden door de Wilde Ganzen.

 

Donatie van de Hofsteestichting

DeHofsteestichting

Voor het scholenproject in Yele, Sierra Leone heeft onze

stichting € 4.000 ontvangen van de Hofsteestichting.

 

De Hofsteestichting is een charitatief vermogensfonds dat donaties  geeft aan projecten van algemeen maatschappelijk belang. Het scholenproject paste uitstekend bij hun doelstelling om humanitaire projecten in ontwikkelingslanden te steunen, met de focus op onderwijs en gezondheid. Het geld zal dan ook direct aangewend worden om de onderwijsomstandigheden van de leerlingen in Yele te verbeteren.

 

Mocht U een donatie willen doen dan kan dit nog steeds via de donatie button rechts op deze pagina. Het ingezamelde geld zal verdubbeld worden door de Wilde Ganzen.

 

Een unieke kans voor een IT vrijwilliger!

vacature

Lion Heart Foundation en Stichting Smarter Hospital is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die zijn/haar expertise wil inzetten voor onze mensen in Sierra Leone. Ben jij een ICT-er die bereid is om af te reizen naar Yele om daar internet te installeren? Lees dan verder op; Vacature Lion Heart

Top Sponsors

ABN 71x25ibm black 46x25mirantin websites103x25      lionheart logo186px         action4school Logo erkenningANBI 100x69