Teach-de-Teacher Project 2021/2022

Education_TeachtheTeacher_Yele_SierraLeone_5

Teach-the-Teacher 2021/2022

De Stichting Smarter Hospital en de Stichting Een Helpende Hand hebben samen een project ontwikkeld voor de Education Journey voor de 5 Primary en 1 Secondary school in Yele, Sierra Leone voort te zetten. Dit project is voorgelegd aan Wilde Ganzen en goedgekeurd als een van de projecten die Wilde Ganzen zal steunen in 2021/2022.

Doelstelling van dit project is om het onderwijs voor alle scholen in de regio Yele, zijnde vijf basisscholen en één middelbare school, planmatig en gestructureerd naar een niveau te brengen dat nodig is om:

  • de kansen van leerlingen te verhogen op het succesvol doorlopen van de basisschool;
  • het aantal leerlingen te verhogen dat slaagt voor het nationale middelbare schoolexamen (WASSCE of West African Senior School Certificate Examination);
  • het aantal leerlingen te verhogen dat doorstroomt naar een vervolgopleiding.

Dat houdt in dat de leraren van deze scholen worden bijgeschoold, er computer- en wetenschapsonderwijs zal worden geïntroduceerd op zodoende beter onderwijs te leveren.

Doelgroep

Van de 34.000 inwoners uit Yele en omgeving, zijn er zo’n 2.500 kinderen die ingeschreven staan op de vijf basisscholen en zo’n 1.000 leerlingen op de middelbare school. In totaal behoren er dus 3.500 kinderen tot de directe doelgroep van dit project.

Alle docenten van de betreffende scholen zullen bijscholing krijgen in onderwijsvaardigheden. Dit betreft 52 basisschooldocenten en 50 middelbare school docenten. In totaal behoren er 102 docenten tot de directe doelgroep.

Education_TeachtheTeacher_Yele_SierraLeone_3

Detail Project

Het project zal gedurende een volledig schooljaar worden uitgevoerd, om zodoende de resultaten optimaal te laten beklijven. De doelstelling is vertaald naar een multidisciplinaire aanpak met de onderstaande drie onderdelen. Onderdeel A, B en C willen we graag voltooid hebben voor de start van het schooljaar in september 2021. Onderdeel D, bijscholing van de docenten, zal het hele schooljaar doorgaan, dus tot september 2022.

Daarnaast zal er van elke school één docent deelnemen aan de computertraining die onderdeel is van dit project.

A. Aanleg van energievoorziening bij de SDA Secondary School op basis van zonnepanelen
Hierdoor zal er een stabiele energievoorziening zijn voor het computerlokaal.

Education_TeachtheTeacher_Yele_SierraLeone_1B. Aanschaf van computerapparatuur en opleiding van leraren in ICT-gebruik in het onderwijs Op de SDA Secondary School is er slechts één leraar goed bekend met de werking van computers. Er is echter geen computerlokaal. Voor het geven van inhoudelijke lessen aan de leerlingen moeten meer leerkrachten over ICT vaardigheden beschikken en hierin les kunnen geven. Daarom zal de SDA Secondary School voorzien worden van een degelijk computerlokaal, waar de basisscholen eveneens gebruik van kunnen maken. Het lokaal zal voorzien worden van 20 computers voor onderwijs, inclusief een beamer, printers en internetverbinding. Van elke school zal één docent getraind worden in hardware en software. De trainingen zijn als volgt opgezet: 36 dagen (verdeeld over drie maanden) training in hardware, inclusief: – Inleiding in hardwarecomponenten, zijnde de computer, printer en netwerkapparatuur – Inleiding in besturingssystemen – Computerinstallatie en Printers – Probleemoplossing – Inleiding tot Netwerken Gedurende zes maanden diepgaande training in programma’s zoals Windows, Word en Excel

C. Digitaal onderwijs aan de kinderen van de 5 basisscholen in Yele
Op basis van een mobiele computer oplossing met daarin zonnepanelen voor stroomvoorziening van laptop en projector. Op de laptop staat specifieke educatie software die gebruikt kan worden zonder dat er een continue internetverbinding aanwezig is.

Education_TeachtheTeacher_Yele_SierraLeone_2D. Bijscholing van docenten (‘Teach the teachers’)
Gedurende één heel schooljaar zullen leerkrachten en vrijwillige schoolbegeleiders van de vijf basisscholen en de SDA middelbare school getraind worden in het Quality Educational Program (QEP) waarin pedagogische vorming voor effectiever en respectvoller onderwijs centraal staat. Eén van de aandachtspunten betreft het stimuleren van onderwijsdeelname en ontplooiing van de talenten van meisjes. Hiertoe werken we samen met EducAid, een Brits-Sierra Leoons onderwijsinstituut met een docent trainingsprogramma dat op nationaal niveau geïmplementeerd wordt.